Történt egyszer, hogy a burkus király, látogatóba jött Mátyás királyhoz...

A protokoll előírásainak megfelelően hozott is a tarisznyájában sört, bort, pálinkát, sajtot, kolbászt, na és mindennek a tetejébe egy alig használt Tamagocsit.

Vacsora után, de még a teljes lerészegedés előtt, mondja a burkus király Mátyásnak:

- Azt hallottam, hogy magának van egy aranyszőrű báránya.

- Igaz  -  mondja a király  -  de ez még mind semmi. Amire igazán büszke vagyok az a húsztagú népi együttesem, a szavalókórusom és nem utolsó sorban két kiváló virágénekesem. Mellesleg van egy juhászom is aki az egész bagázst egybe tudja terelni ha kell, ráadásul még soha nem hazudott még a havi mérlegkészítésnél sem.

- De én majd megmutatom, hogy bizony hazudik az. Vannak módszereim, amivel rá tudom venni. Higgye el, komoly gyakorlatom van ebben.

- Fogadok akármibe, hogy nem hazudik. Legyen a tét a fele országom.

- Rendben van. Én is odaadom a fele országomat, ha nem hazudik. De azt megmondom, hogy én még nem találkoztam olyan emberrel, még juhásszal sem akit ne lehetett volna korrumpálni. Az összes közép- és dél amerikai elnök a barátom. Ezt nem árt ha tudja.

Ezzel kezet fogtak. Mátyás elindult a borospincébe, a burkus király pedig átballagott a várból a Hiltonba ahol megszállt. Ott átöltözött egyszerű falujáró agitpropos ruhába, kirángatta kocsisát a bárból és a limuzinnal elindult a tanyára a juhászhoz.

Köszönti a juhászt, az meg viszont.

- Isten hozta, királyuram!

- Honnan ismersz te engemet? Honnan tudod, hogy király vagyok?

- Hogyne ismerném, hiszen a TV, a rádió meg mindenféle szennylap, beleértve a sajtót is egész nap másról se prézsmitál, mint királyuram látogatásáról.

- Ide figyelj juhász! Üzletet ajánlok neked. Kapsz tőlem 100 darab Kocka- meg 200 darab Popsi kólás kupakot, harminc kaparós sorsjegyet és, hogy lásd nem vagyok szűkmarkú két ingyen belépőt a Fridériusz sóra ha nekem adod az aranyszőrű bárányt.

- Jaj!  -  mondja a juhász  -  nem adhatom, mert ha a király ezt megtudja, elveszi tőlem az éjszakai pótlékot, az összes nyelvpótlékot sőt még a kunyhómról is levereti a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratot. Ekkora szégyent már végképp nem tudnék elviselni.

- Nézd, adok neked egy csekket egymillió Forintról, fogd.

Nézi a juhász a csekket, forgatja a kezében, hümmög hozzá nagyokat, végül csak visszaadja.

- Nem lehet ez a millió valami nagyon sok, ha csak egy egyes, meg egy rakás nulla van benne.

Hazahajtat ekkor a burkus király a Hiltonba. Bánatát Dzsoni Vókerbe fojtva roskadozik a bárpultnál. Lánya miután a huszadik hozományvadász házasságszédelgőt is sikeresen kidobatta a biztonsági őrökkel, odamegy hozzá.

- Sose búsuljon apám, mert elmegyek én ahhoz a juhászhoz egy véka Old Spiccel, aszt’ jobb belátásra bírom. Ha kell adok neki még egy Mákos Ikkon kazettát is.

El is indult a lány. Vitt magával, ahogy ígérte egy véka Old Spiccet meg egy Mákos Ikkon kazettát, de biztos ami biztos, becsomagolt még egy palack Sztolicsnaja vodkát is.

Szabódott a juhász, hogy így meg úgy, meg ő bizony csakis a Sevinyont használja, rosszabb napokon esetleg egy kis Kenzót de Old Spiccet azt soha. A Mákost meg egyenesen ki nem állhatja. Addig-addig beszélt a lány, addig incselkedett, még a duplatalpú cipőjét is levette, hogy végül az összes vodkát megitták. De a lánynak kellett előbb innia belőle, mert a juhász le akarta tesztelni a huzatját. Bírta a lány, de a juhász is. Mire elfogyott mind, virágos jókedve kerekedett mindkettőnek, de a bárány dolgában még mindig nem sikerült dűlőre jutniuk. A lány most már az utolsó aduját is kénytelen volt kijátszani:

- Na, mim van nekem?  -  kérdezte kacéran.

- Peched, mer’ nem érdekel - és letöttyedt a földre.

- Csak nem vagy te is olyan „fura fiú?”

- Az nem! De amit te ajánlasz az nem összeegyeztethető a szocialista erkölccsel, ez itt nem egy KISZ-tábor ha nem tudnád, hanem egy egyszerű tanya. Arról nem is beszélve, ha ez kitudódna még egy pártfegyelmit is a nyakamba akaszthatnak. Nem hiányzik ez nekem. Ellenben ha most rögtön hozzám jössz feleségül, egye fene, tied a bárány.

A lány szabódott egy darabig. Hímezett-hámozott, futott két kört a fa körül, de végül beleegyezett.

- Nyúzd meg a bárányt, a húsát tedd a mélyhűtőbe, vagy add el a feketepiacon, nekem csak a bőre kell.

A juhász megnyúzta a bárányt, a lány pedig boldogan szaladt vele haza a Hiltonba. A burkus király féktelen örömében, hogy a lányának sikerült a juhászt rávennie, egy kerek húszforintost ragasztott a kisebbségi zenész homlokára és reggelig húzatta a nótáját.

A nap már magasan járt mikor a juhász végre felébredt alkoholos mámorából. A kutyája vonyítva menekült mikor véletlenül rálehelt. Gyorsan helyrehozta szájában a péhá-értéket egy bögre vegyes gyümölcs pálinkával és azon tűnődött, most aztán mit fog mondani a királynak, hogyan veszett el az aranyszőrű bárány.

Indult a kastélyba és útközben elpróbálta, hogyan is fog hazudni mikor a király elé kerül. Kiszállt a furgonból, beleszúrta a nívópálcát egy egérlyukba, ráakasztotta az aranykoszorús kiváló brigád érdemérmet mint egy koronát, elhátrált tőle, majd feléje ment, köszöntötte, mintha a király lenne. Mondta a király nevében saját magának:

- Mi újság a tanyán?

- Ott bíz’ nincs sok. Eltekintve némi bizonylati fegyelem hiányáról, alig észrevehető apró sikkasztások, fogyóban a fagyálló a borkészítéshez, de már intézkedtem. Majd’ elfelejtettem, elveszett az aranyszőrű bárány; a farkas megette.

- Mikor ezt kimondta, megijedt.

- Hazudsz, mert akkor a többit is megette volna!  -  mondta a király.

Bolond ez a Mátyás  -  gondolta a juhász  -  honnan veszi, hogy egy nyomorult farkas fel tud zabálni egy egész nyájat? Hacsak nem annak az ütődött Piroskának a farkasára gondol aki egybe szokta lenyelni a nagymamákat. De hát, mit lehet itt tenni, ő a főnök, és a főnöknek mindig igaza van. Ezt már a párttitkár is megmondta. Úgyhogy bandukolt tovább.

Hamarosan ismét talált egy egérlyukat. Ebbe is beledugta a nívópálcát és elé állt.

- Mi hír a tanyán?

- Minden a legnagyobb rendben folyik. Levágtuk és beküldtük az összes Porlapka zacskós leves címkéjét, az asszonyok a fonóban most vagdossák a Neszekávé vonalkódjait, a csapos is elküldte az összes nyerő söröskupakot. Ja, igen! Az aranyszőrű bárány beledöglött a kútba.

- Hazudsz! Akkor a többi is beledöglött volna!

Mit gondol ez az idióta  -  morfondírozott a juhász  -  mekkora kutam van nekem? Na de mit lehet itt tenni? Ő a főnök. Ismét kivette a nívópálcát a lyukból és ment tovább a kastély felé.

Harmadszor is talált egy egérlyukat, és mint fent.

- Mi újság a tanyán?

- Nincs itt semmi különös. Eszmeralda teherbe esett, de nem én vagyok a tettes. A szokásos hangulatjelentést már reggel elküldtem faxon. Hacsak az nem  -  kapott a fejéhez mintegy mellékesen  -  hogy ellopták az aranyszőrű bárányt.

- Hazudsz! Akkor a többit is ellopták volna.

Hogy ennek a Mátyásnak milyen éles a logikája!  -  tűnődött a juhász  -  tán még a Kovács II. tizedesnél is okosabb, pedig ő az inkvizíciós szupercsapatban se akárki. Mit tehetett, ment tovább a palota felé.

Mikorra odaért, az asztalnál már ott ült Mátyás, a burkus király meg a lánya. A cselédség éppen azon fáradozott, hogy leszedje a reggeli maradványait, hogy helyet csináljon az ebédnek amit szorgos pincérek máris hosszú tömött sorokban kezdtek feltálalni. A juhász megkerülte a főpincért aki minden fogást gondosan jegyzett a noteszébe. Tudta jól, hogy az ilyen nagyurak előszeretettel bliccelnek el egy-két tételt amikor fizetésre kerül a sor.

Most volt igazán bajban a juhász. A feladat aminek a megoldása rá várt olyan nehéznek tűnt, mint amikor a szájzáras hányni akar.

- Mi újság a tanyán?  -  kérdezi a király.

- Ott bizony az az újság, hogy elcseréltem az aranyszőrű bárányt egy külhoni mosógépre.

- Hát, hozd be azt a mosógépet. Csak nem egy Görényje?

- Nem, uram. De hiszen ott ül most is a két király között. Ő fogja ezentúl a gatyáimat mosni.

- Éljen!  -  lelkendezett Mátyás  -  nem hazudtál! Ezért most neked adom a burkustól elnyert fél országot.

- Ha már így állunk  -  mondta a burkus király  -  én is neked adom a lányom, mivel mást úgyse tehetek.

Így lett a juhászból burkus király.

-piranja-