avagy
Kisz Kokid a magányos kov boly
avagy
Május 1.

A májusi nap szinte merőlegesen tűzött a vad virágos prérire. (Kevésbé tájékozott olvasóinkkal (Gy.k.) tudatjuk, hogy a vad nyugaton a virágok is igen vadak.)
Kisz Kokid, a magányos kov boly, szokásához híven magányosan poroszkált a fent említett vidéken. Álmosító és hatalmas csend borult a tájra.
- Hééjjj - ja!! - hasított bele egy éles hang a levegőbe. Majd kisvártatva még egyszer.
- Hééjjj - ja!! - majd egyre többször. - Hééjj - ja - hééjj - ja.
- Valaki marhákat terel a környéken - állapította meg Kisz Kokid - de milyen furcsa, hogy nem hallani a paták dübörgését.
Elindult a hang irányába, mert nem csak magányos volt, hanem kíváncsi is. Megkerülve egy sziklát, látja, hogy Taknyos Nyelv az alig 8 éves apacs kölyök megszállottan rohangál egy falka csirke nyomában, és eszeveszetten kiabál.
- Hééjj - ja!! Hééjj - ja!!
- Gyakorlod a terelést? Nagyon helyes. Mire felnősz, a vezényszavak már jól fognak menni, csak marhákat kell majd szerezned.
- Gyakorol a rosseb - torpant meg Taknyos Nyelv. - Nem látod ott azt a rohadt héját. Én csak szólok a többieknek, hogy ők is hajtsák be a csirkéiket, mert ez a rohadék még elviszi.
- Aha. - dünnyögte Kisz Kokid, és kitette az indexet balra.
Most, hogy a nap pont a feje fölött állt, nehezen tudta meghatározni a nyugati irányt, amerre éppen menni készült. De a technika, - mint már annyiszor - most is a segítségére sietett. Előkapta zsákjából a homokórával kombinált szextánsát. Lefékezte a lovát, és szemmagasságba emelte a műszert. Bemérte a nyugati irányt, egyúttal leolvasta a homokórát is.
- Most van fél egy, ha beleerősítek, egyre gyorsabban haladok majd, és még időben odaérek a nagy május elsejei banzájra.
A munka ünnepét minden indián törzs óriási lelkesedéssel ünnepli meg, annak örömére, hogy ismét eltelt egy esztendő anélkül, hogy egyetlen percet is dolgoztak volna. Ilyenkor előkerülnek a skalpok, hüvelykujjak, lábak, sőt néha egész fejek is, amit a törzsek harcosai nyesegettek le áldozataikról. Ez az áldozatbemutatás.
A hangulat fokozására szellemi és erőfitogtató vetélkedőkre is sor kerül a nap folyamán, a hülye turisták és nem utolsó sorban saját szórakoztatásukra.
Szóval nagy buli volt kilátásban, amiről hősünk se akart lemaradni. Tehát, rettenetesbe kapcsolta a lovát és száguldott nyugatra. Ahogy már korábban megjósolta, egyre gyorsabban. Már majdnem túlszaladt a célon, mikor észrevette, hogy lovának jobb füle erősen balra hajlik. Ebből rögtön tudta, hogy fogytán az üzemanyag - hamarosan etetni kell, de amúgy is kénytelen lassítani, mert a bal füle (mármint a lóé) meg erősen jobbra hajlik, ami azt jelenti, hogy vészesen melegszik a hűtővize. Tehát itatni is kell.
Vészhelyzet azért mégsincs (az egy másik sorozat) mert, hogy éppen célba ért.
A főtéren már állt a ring ahol bárki 1 dollár leszurkolása ellenében próbálkozhatott. Éppenséggel nem tolongtak ezidőtájt, lévén 40 fok meleg árnyékban.
A kikiáltó túlharsogva a lármát, buzdította a nagyérdeműt.
- Jöjjenek emberek. Próbálják ki az Omo hatalmas erejét 40 fokon (árnyékban). Ne habozzanak. 10 dollár üti a markát annak aki legyőzi.
Hátrébb a Saloon ajtaja fölé egy új tábla is került. A PLUG & PRAY testvérek vándor kuplerája is itt ütött tanyát a nagy esemény idejére. Dzso éppen kifelé tartott a műintézetből.
- Na Dzso, dugtál?
- Hát!
- Akkor már csak imádkoznod kell.
- Méé?
- Mit szeretnél: trippert, kankót vagy écet?
- Egyiket se!
- Na, hát ezér.
Old Samu is nyomulna befelé, huszadik kísérletre már sikerül feltornáznia magát a három lépcsőfokon.
- Hova igyekszik ennyire, tata? - állítja meg a madám.
- Megyek dugni egyet.
- Ne bolondozzon öreg. Maga már teljesen kész van!
- Ja!? Kész vagyok? Akkor fizetek.
A falu másik vége felől, nagy porfelhőben kis csapat érkezik, élükön Csupasz Segg a Dakota etnikum főnöke. Mögötte feszít Ülő Bika, aki vasár-és ünnepnapokon előszeretettel nevezi magát Sitting Bullnak, különösen mióta kiszabadult a sittről.
Jobbján kedvenc nyolcadik felesége Arany Bula lépdel 46-os lábain, hátára szerelve ultra pempörszbe csomagolt legifjabb Bull csemete, a kis Red Bull. Sitting Bull, mint minden megházasodott férfi, jó irányban haladt afelé, hogy személyisége teljesen leépüljön, minden önálló cselekvési képessége megszűnjön és szép lassan, az évek előrehaladtával egy megnyomorodott, feleségei döntései szerint vegetáló, nyáladzó idiótává korcsosuljon.
A homokóra még alig ütötte el a kettőt, mikor Kisz Kokid nagy csörömpöléssel vágódott be az ivóba. A helységben tömény füst, pálinka és izzadtságbűzbe burkolózva még tízen próbáltak némi levegőhöz jutni. Többnyire reménytelenül. Közülük nyolcan rosszarcúak, ketten pedig álarcban. Ez utóbbi kettő azonnal szemet szúrt Kisz Kokidnak. Fájdalmában a szeméhez kapott, majd a csapos gallérjához.
- Van itt egy telefon?
- Micsoda? - vicsorgott a csapos.
- Telefon! Egy készülék, amivel fel lehet hívni valakit.
- Ez egy földszintes épület, kérem. Ide nem lehet felhívni senkit.
- Telefon, te barom! Amivel távolságra lehet beszélni.
- Ja, telefon. Mér nem eszt montad? Ott van hátul.
Megkereste a telefont, és tárcsázott.
- Halló! Serif? Lakossági bejelentést akarok tenni.
- Tegyen.
- Van itt az ivóban két bandita.
- Hol?
- Az ivóban.
- Kettő?
- Kettő.
- Ilyen hamar elfogyott a pálinka?
- Mért fogyott volna el? És mi köze ennek a pálinkához?
- Hát, hogy csak ketten vannak.
- Nem! Tizen vannak, de csak kettő bandita.
- Téved fiam! Mind a tíz bandita. Miből gondolja, hogy csak kettő az?
- Mert ezen a kettőn álarc van.
- Talán csak azért, hogy össze ne tévesszék őket a többi banditával.
- Most akkor ide jön, vagy nem?
- Jó, megyek.
És jött.
A két álarcos már szedelődzködött volna, hogy elszeleljen, de a serif eléjük állt.
- Le vagytok tartóztatva, gazemberek!
- Honnan jött rá, serif?
- Semmi közötök hozzá, de azért elmondom. Itt minden tisztességes betörő uiszkit iszik, ti meg vegyes gyümölcspálinkát, és én ezt messziről kiszagolom.
- Most lebuktunk, a fene egye meg - és öklüket rázva a nézők felé még megfenyegettek mindenkit. - A reklám után visszatérünk!

REKLÁM

Két pom-pom görl egy transzparenst visz végig az utcán. Rajta Marlboro cigarettát szívó kinyalt úri kov boly a lován. Alatta felirat:
A lovak 90 százaléka nem dohányzik.

Kisz Kokid a harmadik uiszki és a második csomag ropi elfogyasztása után bedobott egy 10 centest a wurlicerbe, hogy meghallgassa kedvenc Karda Belátta nótáját. Majd kétszer egymás után Pap Rika Kuckó mackóját, de a lövöldözés csak akkor tört ki amikor felcsendült a Vámosi-Záraji kettős örökzöldje. Az első tíz lövés a wurlicert érte a többi Kisz Kokid fülét csipkézte ki, mire végre újra csend lett.
- Segítség! Vérzik a fülem! Segítség! Hívják gyorsan Brinkmann doktort, Szova doktort, Grín doktort, Karter doktort, konzíliumot akarok.
- Jó lesz neked a Mágenslejm doktor is. Majd elvisz a magánklinikájára és kapsz tőle áfás számlát is, mer az nem egy fusizós fajta.

Folyt. Köv.